[Κοινοποιήστε]: Η «Κιβωτός του Κόσμου» αναζητά Οικογένειες (Συζύγους ή Μεμονωμένα Άτομα) που Επιθυμούν να Αναλάβουν την Ανατροφή ενός Παιδιού

Λαμβάνοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την εθνική Νομοθεσία, η «Κιβωτός του Κόσμου», σε συνεργασία