Το News Thessaloniki παρουσιάζει πόσο εύκολο είναι να αποκτήσεις όπλο στην Ελλάδα, ποια είναι η διαδικασία, ποια η αρμόδια αρχή και άλλες ιστορίες τρέλας που έχουν οδηγήσει στα τελευταία φαινόμενα

Τον Μάιο του 2016 έγινε τροποποίηση στους όρους και τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων κάποιος πολίτης μπορούσε να αποκτήσει άδεια οπλοφορίας, για ατομική ασφάλεια.

Έκτοτε προβλέπεται η διεξαγωγή εξετάσεων, που περιλαμβάνουν 30 ερωτήσεις (από λίστα 124 και είναι ανάλογες με τον τύπο όπλου που ενδιαφέρει την κάθε αίτηση), αλλά και πρακτικό κομμάτι για λύση και συναρμολόγηση όπλου, γέμιση και απογέμιση, μαζί με ασφαλή χρήση. Σημείωση: στις προϋποθέσεις δεν ανήκουν τα μαθήματα σκοποβολής.


Το News Thessaloniki σας παρουσιάζει κάποιες από τις ερωτήσεις, στις οποίες καλούνται να απαντήσουν οι ενδιαφερόμενοι και αναλύει όσα χρειάζονται, ώστε να αποδείξει κάποιος πως όντως έχει ανάγκη οπλοφορίας, για ατομική ασφάλεια.

Το ερωτηματολόγιο του καλού κατόχου άδειας οπλοφορίας

Κάποιες από τις ερωτήσεις που θα βρείτε μπροστά σας, αν θέλετε να αποκτήσετε άδεια οπλοφορίας, για ατομική ασφάλεια και θα σας φανούν… αστείες -μέχρι που θα νιώσετε ότι σαν κάνουν πλάκα.

loading...