Από τον σημερινό μαθητικό ξεσηκωμό στις Σέρρες για τη Μακεδονία…Θαυμάστε το ελληνόπουλο. Διαδώστε τον παλμό και τον αγώνα των μαθητών. Δείτε το βίντεο