Το μαρτυριο του καυσωνα.!!
ΟΙ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΔΕΝ ΛΥΓΙΖΟΥΝ ….
ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ – ΑΓΕΡΩΧΟΙ – ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟΙ !!!
Υ Π Ο Κ Λ Ι Ν Ο Μ Α Σ Τ Ε !!!.