Ο Κωνσταντίνος σε ρόλο… Καραϊσκάκη απαντά στις τουρκικές «μαγκιές»
– Ποιες διαβεβαιώσεις έχει πάρει από τον Τραμπ για το Αιγαίο.