Πάλι νύκτα τα φέρνουν στη Βουλή;

Μέσω βουλευτικής τροπολογίας, δηλαδή χωρίς να υπάρχει έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, επιχειρείται σε συνέχεια νόμου του 2016 να νομιμοποιηθούν έξοδα που καταβλήθηκαν ή και θα καταβληθούν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας «για τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών».


Καλά διαβάσατε.

Η τροπολογία που κατατεθεί σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, για να ψηφιστεί σήμερα  με συνοπτικές διαδικασίες, φέρει τις υπογραφές των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Χρ.Καραγιαννίδη. Αννέτας Καββαδία, Γ.Κυρίτση, Γ. Πάλλη, Ελένης Σταματάκη, Αφροδίτης Σταμπουλή και Γ.Ψυχογιού, και προβλέπει ότι: «Δαπάνες που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται προς μεταφορά προσφύγων και μεταναστών, που διενεργήθηκαν ή διενεργούνται εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας από την 1η Δεκεμβρίου 2015 έως και 31 Δεκεμβρίου 2017 από ΚΤΕΛ ή τουριστικά γραφεία, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα τους θεωρούνται νόμιμες και εξοφλούνται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου».

Επιπροσθέτως, τροποποιώντας τις ημερομηνίες διάταξης νόμου (4375) που είχε ψηφισθεί το 2016, επιχειρείται η νομιμοποίηση ανάλογων δαπανών και η παροχή δυνατότητας να καλυφθούν οι δαπάνες από τον κρατικό προϋπολογισμό εάν αυτές υπερβαίνουν τις προϋπολογισθείσες. Ειδικότερα, ενώ ο νόμος του ’16 (Άρθρο 74§1β) προέβλεπε ότι «θεωρούνται νόμιμες δαπάνες από το ΥΕΘΑ για το χρονικό διάστημα από 10 Μαρτίου 2016 έως και την δημοσίευση του παρόντος, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμός πιστώσεων και καλύπτονται από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού», οι υπογράφοντες την τωρινή τροπολογία βουλευτές εισηγούνται η διάρκεια ισχύος της διάταξης να φθάνει έως και τις 31 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους (και όχι μόνο, δηλαδή, έως την δημοσίευση εκείνου του νόμου, που είχε γίνει στις 3 Απριλίου 2016 – ΦΕΚ 51 Α .

Φυσικά είναι δεδομένο πως η τροπολογία θα λάβει την πλειοψηφία της Βουλής.

Το ότι είναι πολιτική ξευτίλα, είναι πρόδηλο. Τη στιγμή που οι Έλληνες πεινούν, είναι δεδομένο πως είναι τουλάχιστον πρόκληση να έρχονται τέτοιες τροπολογίες στο Κοινοβούλιό μας.

Στην ουσία μιλάμε για Έλληνες, πολίτες ενός κατώτερου Θεού…