Στον Αλέκο Φλαμπουράρη έχει περάσει η εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος,

όπως προκύπτει από σχετικό ΦΕΚ που έχει ήδη δημοσιευτεί.

Δείτε όμως το βίντεο: