ΕΠΙΚΑΙΡΟ! Στ. Χίος-Η.Κασιδιάρης(αυτός που του χει πει ο Νικολάκης να μη μας μιλάει): Όχι Ρομά! Τουρκόγυφτοι

loading...