Μέσα φθινοπώρου στην Ελλάδα και ο ΑΒ στηρίζοντας τους Ελληνες παραγωγούς, αγοράζει πιπεριές από την

Ολλανδία